Koulutus

Filosofian maisteri

-Oulun Yliopisto 1994 logopedian laitos

Hankin vuosittain lisäkoulutusta lasten kommunikaatiovalmiuksien, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien sekä kielen- ja puheen kuntoutusmenetelmien alueilta.
Viimeisimpinä koulutusaiheina ovat olleet puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla sekä PROMPT-kosketusvihjeet puhemotoriikassa.