Työkokemus

Kelan hyväksymä kuntouttaja

Olen yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva laillistettu puheterapeutti. Tarjoan puheterapiapalveluja toiminta-alueenani Alavieska, Sievi ja Ylivieska. Teen terapiat pääasiassa koti-, päiväkoti- sekä koulukäynteinä. 

Pääasiassa olen keskittynyt lasten vaativien kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen ongelmien kuntouttamiseen.

Minulla on voimassa oleva terapiasopimus KELA:n kanssa. Kuntoutus voi alkaa KELA:n kustantamana mikäli asiakkaan on todettu tarvitsevan vaativaa kielellistä kuntoutusta, hänellä on hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma ja KELA on tehnyt hänelle myönteisen puheterapiapäätöksen. Ks. tarkemmin www.kela.fi.